Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Υγείας και ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 5
Χημεία 4
Έκθεση 3
Βιολογία 4
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 19

Μάθε τα νέα μας!