Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Θετικών επιστημών / Υγείας και ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 5
Χημεία 4
Έκθεση 3
Μαθηματίκα 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 21

Μάθε τα νέα μας!