Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Οικονομίας και Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματκά 6
ΑΕΠΠ 3
Έκθεση 2
Α.Ο.Θ. 2
Ή Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 15-17

Υπολογισμός μορίων και βαρύτητας μαθημάτων:

4o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Μαθηματικά 3,3 6600
Αρχές Οικον. θεωρίας 2,7 5400
Νεοελληνική Γλώσσα 2,0 4000
ΑΕΠΠ 2,0 4000
3o Επιστημονικό πεδίο
Μάθημα Βαρύτητα/Συντελεστής Μόρια
Βιολογία Γ.Π 2,9 5800
Μαθηματικά 2,0 4000
Νεοελληνική Γλώσσα 2,4 4800
ΑΕΠΠ 2,0 4000

Μάθε τα νέα μας!