Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Οικονομίας και Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματκά 6
ΑΕΠΠ 4
Έκθεση 3
Α.Ο.Θ. 4
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 20

Μάθε τα νέα μας!