Τα νέα μας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ STEM EDUCATION ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2018 ΜΕΡΟΣ Γ

https://youtu.be/2BsxZEL6HpA


Μάθε τα νέα μας!