Τα προγράμματα για τα θερινά τμήματα:

Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 6
Λατινικά 4
Έκθεση 2
Ιστορία 4
Βιολογία Γ.Π. (5ο Μάθημα) 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 19-22

 


Γ Λυκείου Τεχνολογικών και Θετικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
Φυσική 6
Έκθεση 2
Χημεία 4
Βιολογία Προσ. (5ο μάθημα) 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 21-24

 


Γ Λυκείου Οικονομίας και Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
ΑΕΠΠ 4
Έκθεση 2
Α.Ο.Θ 3
Βιολογία Γ.Π. (5ο Μάθημα) 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 18-21

 


Γ Λυκείου Σπουδών υγεία και ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 6
Βιολογία 3-4
Χημεία 4
Έκθεση 2
Μαθηματικά Προσ. (5ο Μάθημα) 6
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 18-22

 


Β Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Έκθεση 2
Χημεία 2
Τεστ αξιολόγησης 3
Σύνολο 17

 


Β Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 6
Λατινικά(για Γ λυκείου) 2
Έκθεση 2
Ιστορία 4
Τεστ αξιολόγησης 3
Σύνολο 17

 


Μάθε τα νέα μας!