Τα προγράμματα για τα θερινά τμήματα:

Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 6
Λατινικά 4
Έκθεση 2
Ιστορία 3
Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 3
Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 18-21

 


Γ Λυκείου Τεχνολογικών και Θετικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 4-5
Φυσική 4-5
Έκθεση 2
Χημεία 3
Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 18-20

 


Γ Λυκείου Οικονομίας και Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 3
Έκθεση 2
Α.Ο.Θ 2
Βιολογία Γ.Π(επιλογής) 2
Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 2
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 15-17

 


Γ Λυκείου Σπουδών υγεία και ζωής

Μάθημα Ώρες
Φυσική 6
Βιολογία 3
Χημεία 3
Έκθεση 2
Μαθηματικά Γ.Π(επιλογής) 6
Ιστορία Γ.Π(επιλογής) 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 17-20(-23)

 


Β Λυκείου Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Έκθεση 2
Χημεία 2
Τεστ αξιολόγησης 3
Σύνολο 17

 


Β Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Λατινικά(για Γ λυκείου) 2
Έκθεση 2
Άλγεβρα Γ.Π 2
Φυσική Γ.Π 2
Τεστ αξιολόγησης 3
Σύνολο 13

 


Μάθε τα νέα μας!