Αναλυτικά για την κατεύθυνση

Πρόγραμμα σπουδών: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Γνωστό-Άγνωστο 7
Έκθεση 3
Ιστορία 4
Κοινωνιολογία 3
Διαγώνισμα 3
Σύνολο 20

Μάθε τα νέα μας!